ทย.จับมือ 2 หน่วยงานยกระดับบริการในสนามบิน

กรมท่าอากาศยานจับมือไปรษณีย์ไทยและ บขส.ยกระดับบริการ ทั้งติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติในสนามบิน และจุดจอดรถ บขส.วิ่งในเส้นทางสู่ สปป.ลาว

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับบริการของผู้โดยสารที่มาใช้บริการในพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่าง ทย.และไปรษณีย์ไทยนอกจากพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยการส่งไปรษณียภัณฑ์ผ่านท่าอากาศยานของ ทย.ยังมีความร่วมมือในการนำเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ ( APM) ไปติดตั้งในพื้นที่อากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความสะดวกโดยเฉพาะกรณีที่มีสัมภาระไม่ผ่านการตรวจค้นก็สามารถส่งสิ่งของเหล่านั้นส่งไปรษณีย์กลับไปยังบ้านที่อาศัย รวมถึงบริการส่งสิ่งของเหล่านั้นเป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ

นายดรุณ กล่าวว่า ทย.ตั้งเป้าติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติทุกท่าอากาศยานที่มีความพร้อม โดยความร่วมมือของไปรษณีย์ไทย ส่วนความร่วมมือกับ บขส.นั้น จะเป็นการเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานที่มีความพร้อมให้ บขส.สามารถตั้งเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วและมีจุดบริการขึ้นรถโดยสารในพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยตั้งเป้าปีนี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างน้อย 3 แห่ง สำหรับบริการ บขส.ที่วิ่งเส้นทางระหว่างประเทศ คือ อุดรธานี -วังเวียง , น่าน -หลวงพระบาง, อุบลราชธานี-ปากเซ ของ สปป. ลาว

นางสมร กล่าวว่า ขณะนี้ไปรษณีย์ไทยอยู่ในขั้นตอนเตรียมขยายจุดบริการตู้ไปรษณีย์อัตโนมัติรวม 9 เครื่องในสนามบิน 7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 2 เครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 2 เครื่อง รวมทั้งท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น และแม่สอด คาดว่าจะเสร็จพร้อมให้บริการทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และปี 2562 จะขยายเพิ่มอีก 10 สนามบิน รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะขยายให้ครอบคลุม 28 สนามบินในสังกัดของกลุ่มท่าอากาศยานด้วย.-สำนักข่าวไทย