ยื่นอุทธรณ์ขอเปิดระบายข้าว

พาณิชย์ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองกลาง ให้เปิดระบายข้าวต่อ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ยื่นอุทรณ์ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการประมูลข้าวของรัฐใน 3-4 ประเด็น ต่อกรณีที่ศาลฯ มีคำสั่งให้ระงับการประมูล และการทำสัญญาซื้อขายข้าวหลังจากที่ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ยืนฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยอมรับว่า ความเสียหายที่เกิดนั้นเป็นวงกว้าง และไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ ทั้งต่อภาครัฐ และผู้ที่ชนะประมูลข้าวที่ไม่สามารถทำสัญญาได้ทั้ง 16 ราย

“ขอย้ำว่า กรมฯดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนการประมูลข้าว อย่างโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบที่ประกาศไว้ ประกอบกับที่ผ่านมา เปิดประมูลข้าวมากว่า 27 ครั้ง ไม่เคยมีปัญหา และยืนยันว่ากระบวนการทำงานนั้น ชอบด้วยกฎหมาย ที่สำคัญ หากสามารถเปิดประมูลข้าวเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ กว่า 500,000 ตันได้นั้น จะทำให้รัฐได้เงินใช้คืนหนี้กว่า 10,000 ล้านบาท แต่หากยิ่งชะลอการเปิดประมูลใหม่ จะทำให้รัฐมีค่าใช้จ่าย แบกรับภาระดูแลข้าวอีกวันละกว่า 5 ล้านบาท รวมทั้งยังมีผลต่อแผนการใช้ข้าวของผู้ชนะการประมูลด้วย ดังนั้นหากระบายข้าวได้ตามแผนที่ในเดือนก.ค.นี้ ก็จะทำให้ตลาดข้าวกลับเข้าสู่กลไกตลาดตามปกติ สร้างความเชื่อมั่นในการค้าข้าวของไทย และลดความกดดันเรื่องราคาข้าวได้” แต่ทั้งนี้ หากการฟ้องร้องยิ่งยืดเยื้อ จะยิ่งกระทบต่อตลาดข้าว เพราะเรื่องการฟ้องร้องนั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์เฉพาะของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมค่อนข้างสูง และการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้น รัฐก็ไม่สามารถทำสัญญากับผู้ที่ชนะการประมูล ทั้งข้าวในกลุ่ม2 ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน ปริมาณกว่า 2 ล้านตันด้วย อาจส่งผลให้ผู้ที่ชนะการประมูลฟ้องร้องภาครัฐ และเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องให้คดีรีบจบลง เพื่อให้รัฐสามารถเปิดระบายข้าวในสต็อกส่วนที่เหลือ เพื่อลดผลกระทบตลาดข้าว และผลผลิตข้าวใหม่ที่จะออกมาด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews