สาเหตุของอาการแพ้ หนามยังค้างอยู่ในผิวหนัง

สำหรับคนกลุ่มเล็ก ๆ ส่วนใหญ่อาการแพ้อาจรุนแรงมากขึ้นโดยต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ปฏิกิริยาร้ายแรงเป็นของหายาก พิษของผึ้ง, ตัวต่อกระดาษและเสื้อเหลืองมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงที่สุด ผึ้งตัวต่อและมดไฟก่อให้เกิดอาการแพ้ระบบซึ่งแพร่กระจายไปทั่วร่างกายรวมทั้งผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ

สาเหตุของอาการแพ้ หนามยังค้างอยู่ในผิวหนัง ขิงนี้สามารถปล่อยพิษได้นานถึงหนึ่งนาทีหลังจากผึ้งตาย พิษของผึ้งมีโปรตีนที่มีผลต่อเซลล์ผิวและระบบภูมิคุ้มกันส่งผลให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณต่อยแม้ว่าคนจะไม่แพ้พิษก็ตาม ในผู้ที่แพ้ผึ้งผึ้งพิษจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันรุนแรงขึ้น คนเหล่านี้อาจไม่ได้รับปฏิกิริยาแพ้ในครั้งแรกที่พวกเขาจะ stung แต่อาจมีอาการแพ้ต่อผึ้งที่สอง