โรคอ้วนลงพุง

โรคอ้วนลงพุง (metabolysis sindome) คือกลุ่มความผิดปกติของไขมันในเลือด ความดันโลหิตระดับน้ำตาล ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่เป็นโรคอ้วนลงพุงจึงมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด ซึ่งคนไทยกว่า 29% กำลังเผชิญต่อโรคอ้วนลงพุงจากข้อมูลความถี่ของการเกิดโรคอ้วนลงพุงในการศึกษา Interasia ในประชากรไทยทั่วประเทศ

ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป จำนวน 5,091 ราย พบว่าคนไทยเกิดโรคอ้วนลงพุงถึง 29.3% รู้ได้อย่างไรว่าเข้าข่ายโรคอ้วนลงพุง นำสายวัดมาวัดรอบเอวโดยชายไทยต้องมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. และหญิงไทยต้องมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80ซม. หาค่าดัชนีมวลกาย โดยนำค่าน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง หากมีค่าอยู่ระหว่าง 18.5 – 24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร ถือว่าปกติ แต่ถ้าใครมีค่ามากกว่าก็มีภาวะเสี่ยงเช่นกัน คนที่อ้วนลงพุงจะมีไขมันสะสมในช่องท้องปริมาณมาก ยิ่งรอบพุงมากเท่าไหร่ ยิ่งสะสมในช่องท้องมากเท่านั้น ไขมันที่สะสมนี้จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ มีผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดี เกิดเป็นภาวะ “อ้วนลงพุง”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth