รู้จักกับสารพิษสำคัญในบุหรี่

ไม่ว่าจะทั้งคนสูบบุหรี่หรือคนได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็ได้รับผลเสียกับร่างกายไม่แพ้กันในระยะยาว มาดูกันว่าในบุหรี่ประกอบด้วยสารพิษหลักๆ อะไรบ้าง Continue reading “รู้จักกับสารพิษสำคัญในบุหรี่”

ฉนวนกันความร้อนท่อไอเสีย แบบถอดได้

ฉนวนกันความร้อนท่อไอเสีย แบบถอดได้ ฉนวนที่นำมาใช้งานในหน้าที่หลายหน้าที่ด้วยกัน ฉะนั้นในการออกแบบฉนวน สิ่งแรกที่ต้องตั้งเกณฑ์คือใช้ทำหน้าที่อะไรเป็นพิเศษ นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ใช้ในการลดทอนการไหลของความร้อน Continue reading “ฉนวนกันความร้อนท่อไอเสีย แบบถอดได้”

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ ได้ศึกษาการเพาะเห็ดระโงก ควบคู่กับการปลูกไม้วงศ์ยาง เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกป่า และศึกษาการปลูกมันป่า ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน
Continue reading “ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ”

พฤติกรรม ๕ ชนิด ไม่ควรทำในสำนักงาน

คนทำงานสำนักงานมักมีอาการปวดบริเวณหลังส่วนบน (สะบัก) และส่วนล่าง (เอว) จากการทำงาน สาเหตุหลักมาจาก
๑) ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง
๒) อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป (แม้ว่าจะเป็นท่าทางที่ถูกต้องก็ตาม)
๓) ท่าออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม
สำหรับการออกกำลังกายนั้น บางท่าก็ทำต่อๆ กันมา ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์คืออะไร แต่เมื่อมาวิเคราะห์ท่าออกกำลังโดยละเอียดแล้ว บางท่ามีโทษมากกว่ามีประโยชน์ ในฉบับนี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมกิจกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่ออาการปวดหลังในคนนั่งโต๊ะทำงานมาให้ทราบกัน
Continue reading “พฤติกรรม ๕ ชนิด ไม่ควรทำในสำนักงาน”

วัดป่าภูก้อน (Wat Pa Phu Kon)

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย วัดป่าภูก้อน เกิดจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน
Continue reading “วัดป่าภูก้อน (Wat Pa Phu Kon)”

ครม.เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการมันฯ ปี 60/61

ครม.เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 60/61 ชูมหาสารคามโมเดลแก้ปัญหาครบวงจร
Continue reading “ครม.เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการมันฯ ปี 60/61”

อ่าวทุ่งมะขาม

อ่าวทุ่งมะขามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดว่ามีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยอ่าว 2 อ่าวได้แก่อ่าวทุ่งมะขามใหญ่และอ่าวทุ่งมะขามน้อย เป็นเวิ้งอ่าวที่อยู่ต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วง วางเรียงกัน คั่นกลางด้วยแหลมหินประกอบไปด้วยก้อนหินใหญ่น้อยวางอยู่อย่างแปลกตา อ่าวทุ่งมะขามใหญ่มีขนาดใหญ่กว่า ชายหาดทอดตัวเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตร และเป็นชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน เวิ้งอ่าวทุ่งมะขามใหญ่จะพบเรือประมงจอดหลบลมเรียงรายทั่วไป เป็นภาพน่าชมมาก แต่หาดทรายและน้ำทะเลไม่ค่อยสะอาด จึงไม่เหมาะต่อการเล่นน้ำ อ่าวทุ่งมะขามน้อยเป็นอ่าวเล็กๆ ต่อเนื่องกับอ่าวทุ่งมะขามใหญ่ ที่นี่มีหาดทรายขาวสะอาดและน้ำทะเลสีฟ้าใสราวกับชายหาดบนเกาะกลางทะเล เหมาะแก่การเล่นน้ำมาก บรรยากาศชายหาด ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวและยังมีโขดหินเกลื่อนกระจายทั่วไป
Continue reading “อ่าวทุ่งมะขาม”

ยืนยัน “ไข้หวัดใหญ่” ในไทยระบาดตามฤดูกาล

กรมควบคุมโรคเผย “ไทย-ฮ่องกง” อยู่ในช่วงระบาดไข้หวัดใหญ่ เป็นการระบาดตามฤดูกาล ระบุ ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ เผย ไทยป่วยแล้ว 6.7 หมื่นคน ตาย 10 คน
พญ.วรยา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝน และหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัด ถือว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาล เพียงแต่ว่าที่ฮ่องกงปีนี้ค่อนข้างระบาดมาก และมีผู้เสียชีวิตเยอะ ส่วนประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้วประมาณ 6 หมื่นคน ถือว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วง ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น เพราะคนเหล่านี้เมื่อติดเชื้อแล้วจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้
Continue reading “ยืนยัน “ไข้หวัดใหญ่” ในไทยระบาดตามฤดูกาล”

มท.เตรียมประชุมคณะผู้ว่าฯ ชายแดนไทย-กัมพูชา

รองปลัด มท. เผย รมว.มหาดไทย เตรียมร่วมการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค.นี้ ที่กรุงพนมเปญ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สร้างความร่วมมือในการพัฒนาให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความเป็นอยู่อย่างสงบและปลอดภัย
Continue reading “มท.เตรียมประชุมคณะผู้ว่าฯ ชายแดนไทย-กัมพูชา”

มัสยิดกลางหลังเก่า

มัสยิดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาสแห่งนี้ มีชื่อเรียกขานกันอีกว่า มัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ โดยมีความโดดเด่นตรงที่เป็นมัสยิดไม้แบบสุมาตรา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 และยังเป็นที่ตั้งของสุสานเจ้าเมืองเก่า คือ พระยาภูผาภักดี อีกด้วย เนื่องจากมัสยิดแห่งนี้ค่อนข้างคับแคบ จึงได้มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นบริเวณปากแม่น้ำบางนรา ถึงแม้ว่าตามปกติมัสยิดกลางประจำจังหวัด มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ชาวนราธิวาสก็ยังคงเลื่อมใสศรัทธามัสยิดหลังเก่าอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย ที่นี่จึงดำรงฐานะเป็นมัสยิดกลางต่อไป และได้ทำให้นราธิวาสมีมัสยิดกลางประจำจังหวัดด้วยกันถึง 2 แห่งนั่นเอง
Continue reading “มัสยิดกลางหลังเก่า”